pexels-photo-316879

IDEJA

Ideja firme (SPV) Fox Invest 021 d.o.o , da dugogodišnja iskustva naših osnivača, pretočimo u jedan kvalitetan proizvod poslovno stambenih jedinica za kupce, I naša znanja predamo kupcima na dugogodišnje zadovoljstvo.Kvalitet gradnje je najbitni kako nama tako I kupcima, jer je to jedini način za obostrano zadovoljstvo I dugogodišnju saradnju.

Imate lokaciju?

Želite da nam pomognete da pronađemo idealnu lokaciju za gradnju?

Pošaljite nam osnovne informacije o lokaciji koju predlažete, a naš tim će Vas blagovremeno kontaktirati.

  SAVETI PRI KUPOVINI

  Stanove koji se nalaze u našoj ponudi možete kupiti povoljnim kreditima našeg partnera AIK banke. Naš prodajni tim Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije.

  Nadležne službe Republičkog geodetskog zavoda za teritoriju Novog Sada su:

  • Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad 1, ul. Jevrejska 21, nadležna za sledeće katastarske opštine: Begeč, Budisava, Veternik, Kovilj, Novi Sad II, Novi Sad IV, Futog,
  • Služba za katastar nepokretnosti Novi Sad 2, ul. Železnička 6, nadležna za sledeće katastarske opštine: Kać, Kisač, Novi Sad I, Novi Sad III, Rumenka, Stepanovićevo, Čenej.

  Preuzmite Obrazac zahteva za uknjižbu.

  Pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko  lice –  punoletni  državljanin  Republike,  sa  prebivalištem  na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, pod  sledećim uslovima:

  1. da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike kao i
  2. da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu

  Ovo pravo može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog  posle stupanja  na snagu  Zakona  o  izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS‟, broj 61/05) ), odnosno na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog nakon 08.07.2007. godine i to za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

  Ukoliko kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od navedene površine, ima pravo na refundaciju PDV-a do iznosa koji odgovara navedenoj površini stana. Dužina trajanja zajedničkog prebivališta pre dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije od uticaja kod ostvarivanja prava na refundaciju PDV.

  Detaljnije informacije i spisak potrebne dokumentacije